Bạn định nghĩa thế nào về Thu nhập?

Theo bạn thế nào là sự Giàu có?

Trong video này, tôi đưa ra 02 hình thức thu nhập và 06 hình thái của sự giàu có để giúp bạn có cái nhìn đa chiều về điều mà chúng ta rất quan tâm trong cuộc sống: tiền bạc. Hy vọng bài chia sẻ này có ích cho bạn.