Tự tin (Confidence)

Tự tin (Confidence) không phải tự nhiên mà có. Tự tin là sản phẩm của 3 chữ C: Courage (Lòng cam đảm) Commitment (Sự cam kết) Consistency (Lòng kiên trì) Hoặc công thức hơn...

[Video] Bàn về sự Giàu có

Bạn định nghĩa thế nào về Thu nhập? Theo bạn thế nào là sự Giàu có? Trong video này, tôi đưa ra 02 hình thức thu nhập và 06 hình thái của sự giàu có để giúp bạn có cái nhìn đa...

5 Lý do để trở thành Người Khởi TẠO

Cơ hội để làm công việc mà ta mong muốn được làm bấy lâu. Ta làm công việc này không phải là vì bị bắt buộc mà ta biết rằng ta có thể làm được và làm rất tốt. Cơ hội được tự...