Điều NGUY HIỂM NHẤT khi Khởi TẠO

Đó là LÀM DÂU TRĂM HỌ. Nói cho rõ nghĩa hơn, đó là cố gắng làm vừa lòng tất cả mọi người. Cụ thể hơn nữa, đó là tạo ra sản phẩm/dịch vụ dành cho tất cả mọi đối tượng khách...

Nghĩ ngắn và Nghĩ dài

Hôm nay tôi có gặp và trò chuyện một người bạn làm du lịch. Thời Covid-19, dân làm du lịch thiếu việc nên phải xoay đủ nghề. Tôi hỏi người bạn tôi là: “Cậu có định tiếp tục...

Chúng ta đang trốn tránh điều gì?

01 video nữa thôi. 01 cuốn sách nữa thôi. 01 khóa học nữa thôi. 01 buổi tham vấn nữa thôi. 01 cuộc họp nữa thôi…. là tôi sẽ bắt tay thực hiện dự án tôi mong muốn. Dự án này có...

Công thức Khởi TẠO

Giá Trị + Lòng Cảm Thông + Sự Hào Phóng ==> Cơ hội Kết Nối Cơ hội Kết Nối + Lòng Kiên Trì ==> Sự Tin Tưởng Sự Tin Tưởng + Lòng Kiên Trì ==> Cơ Hội Lãnh Đạo Cơ...

Marketing là gì?

Marketing là đem đến sự thay đổi tích cực cho khách hàng. Marketing là giáo dục khách hàng về những lợi ích của sự thay đổi này. Marketing là truyền cảm hứng về những điều tốt...

Cuộc đua xuống đáy…

Nhanh hơn! Nhiều hơn! Rẻ hơn! Đây là 6 từ chúng ta hay nghe từ những CEO, lãnh đạo, quản lý. Và bản thân chúng ta cũng tự thúc ép mình với 6 từ “vàng ngọc” này. Có...

Khởi TẠO

Xã hội đang nói nhiều về Khởi Nghiệp. Chữ “nghiệp” ở đây là “sự nghiệp”, nhưng ta cũng có thể hiểu là “nghiệp chướng”.Do vậy, tôi đổi chữ “nghiệp” thành chữ “TẠO”. Và “Khởi...